นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงาน “วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563” จากสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ซึ่งก่อตั้งมาแล้ว 41 ปี ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่านับเป็นโอกาสแรกที่ได้รับรางวัลนี้ถึง 3 ท่านด้วยกัน คือ 1.นายเกิด พนากำเนิด กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 2.นายแคะเว่น ศรีสมบัติ กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน และ 3.นายสมศักดิ์ พิสัยเลิศ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มามอบใบเกียรติบัตรในครั้งนี้