วันจันทร์ที่ 24ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:30น.
นายจิณณะ โสตะจินดา ตัวแทนทีมเสมอภาค ได้เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ป่วยและผู้ที่กักตัวทั้งชาวไทยและแรงงานต่างชาติ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครจะคลี่คลายในไม่ช้า ขอให้พี่น้องคนไทยและแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาร์ สปป.ลาวและกัมพูชาร่วมใจกันสร้างเศรษฐกิจของสมุทรสาครให้กลับคืนมาอีกครั้ง

ทีมเสมอภาคขอส่งกำลังใจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงโดยไว