ขอเชิญร่วมชม งานนิทรรศการออนไลน์เสมือนของจริง จาก U-Reach Inc. ที่จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งนำเสนออุปกรณ์คัดลอกข้อมูลความเร็วสูงชั้นนำของตลาดซึ่งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลและการใช้งานในอุตสาหกรรม ในชื่องาน “Winning with Speed” จัดแสดงผลิตภัณฑ์หลัก เช่น เครื่องคัดลอก M.2 NVMe PCIe เครื่องทำสำเนา / เครื่องลบฮาร์ดไดรฟ์ SAS และ SATA

Please join U-Reach Inc.’s online exhibition event from May 31 to June 30, 2021, offering a market-leading high-performance copy device, in a competitive edge in performance, data achieving and industrial applications event the “Winning with Speed” event showcases key products such as the M.2 NVMe PCIe.Machine / Eraser SAS and SATA drives .

ร่วมชมได้ที่เว็บไซต์ https://ureach-inc.com/20210526.html