sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

วันที่ 10 มิ.ย. 64  เวลา 10.00 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี – นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ แขวงจำปาสัก และแขวงสาละวันเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ “อุบลไบโอ” จำนวน 2,000 ลิตร มูลค่ารวม 200,100 บาท พร้อมส่วนภาคเอกชนอื่นๆ ได้มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น โดยมีท่าน ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก ท่านสมใจ  อุ่นจิต รองเจ้าแขวงสาละวัน หัวหน้าคณะเฉพาะกิจโควิด – 19 ระดับแขวงผู้แทนจาก สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งต่อความห่วงใยสู่ประชาชน และโรงพยาบาล สปป.ลาว