เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง จำนวน 50,000 เม็ด เพื่อใช้สำหรับบริการผู้มารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 ที่มีประวัติผื่นแพ้ผิวหนังมาก่อน โดยเป็นการให้ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถให้กับผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย โดยมีนางศรีสุภรณ์ อัชชะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติในการรับมอบยาในครั้งนี้ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข