หลังการรักษาโควิดสามารถเข้าพักได้ที่ เดอะซีนิเซ่นส์ โครงการที่พักผู้สูงอายุ