หลักสูตรใหม่ที่พร้อมสร้างบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการพยาบาลและการจัดการ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเปิดการเรียนการสอนแล้ว

 

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 5 ปี สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  หรือทุกสาขาที่สนใจ
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ และศิลป์ – ภาษา

 

 • ทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 100% ตลอดหลักสูตร (ค่าเทอม-ค่าหอพัก) และมีโอกาสร่วมงานกับธุรกิจสุขภาพในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • เรียนและฝึกปฏิบัติด้วยนวัตกรรมด้านการพยาบาลที่ทันสมัยใหม่ และพร้อมปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • หลักสูตรคุณภาพที่มีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
 • เรียนที่ PIM EEC (พัทยา) สมาร์ทแคมปัสส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้วยห้องปฎิบัติการ PIM Advance Nursing Lab สุดทันสมัย

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2564 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี

เสิร์ช Line Openchat: PIMxNS 2.5Y

คลิก https://bit.ly/378tx3z

 

หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี

เสิร์ช Line Openchat: #DEK65PIM

คลิก https://bit.ly/3hocMXS

โทร. 02-855-0000
FB: Panyapiwat Institute of Management https://www.facebook.com/pimfanpage