บันทึกความร่วมมือ(MOA) พัฒนา กัญชง กัญชาและสมุนไพรอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท แคนนอฟท์ จำกัดและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชง กัญชาและพืชสมุนไพรอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กับ บริษัท แคนนอฟท์ จำกัด โดย นายเกรียงไกร ลาภจตุรพิธ กรรมการผู้จัดการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์ โดยนายจำรัส เอมกลาง ประธานเครือข่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ่านต่อ:https://www.facebook.com/106369261694149/posts/121332066864535/