คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  1. ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  2. ด้านการตลาด 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities  รายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้านการตลาด ครั้งที่ 1-2565

ประกาศรับสมัครอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2-2565