แลนเซสส์ (LANXESS) ยึดมั่นหลักความยั่งยืนส่งเสริมการศึกษาในชนบท ผ่านโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

  • โครงการแรกของแลนเซสส์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
  • อาสาสมัครล้วนเป็นพนักงานของแลนเซสส์

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 – แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจากประเทศเยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงเรียนในชนบทแห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ “Energizing Education – Transferring Knowledge, Stepping Into the Future” โดยพนักงานของบริษัทร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนวัดหัวนาที่มีอายุถึง 46 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวนา และ นายวินอด อักนิโฮตรี (Vinod Agnihotri) ผู้แทนของแลนเซสส์แห่งภูมิภาคอาเซียน

โครงการการปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวนาครั้งใหญ่นี้ มุ่งเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นจำนวน 39 คนและคุณครู 9 ท่าน รวมถึงการปรับปรุงอาคารสุขาภิบาลของโรงเรียน การซ่อมแซมในห้องวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียน นอกจากนี้เหล่าอาสาสมัครยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยเน้นในเรื่องระบบทางเดินหายใจของปอดและการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

นายวินอด อักนิโฮตรี กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในนโยบายเรื่องความยั่งยืน (Sustainable Corporate Policy) จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่”

นายนันทวัฒน์ เกิดชื่น กรรมการบริษัท แลนเซสส์ ไทย กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนครั้งแรกของแลนเซสส์ในประเทศไทย ด้วยการนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนโดยองค์รวม และสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของประเทศ”

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ LANXESS education initiative ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ตามความเชื่อของบริษัทที่ว่าความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาในชุมชนที่แลนเซสส์ประกอบกิจการอยู่เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของนโยบายสร้างสรรค์องค์กรให้ยั่งยืน

แลนเซสส์ (LANXESS) เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) มียอดรายได้รวม 7.6 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2564 และมีพนักงาน 14,900 คนอยู่ใน 33 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และพลาสติก แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lanxess.com