กรุงเทพมหานคร, วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – บริษัท ออโต้เดสก์ จัดการประชุม Autodesk Converge 2023 สำหรับประเทศไทย ในวันนี้ระหว่างเวลา 10.00 – 20.30 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยการบรรยายจากคุณ Serene Sia กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Autodesk ASEAN ในหัวข้อ “State of Design and Make”

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จะรวบรวมผู้นำจากอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้าง และการออกแบบและการผลิตกว่า 300 ท่าน เพื่อพบปะสังสรรค์และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดที่จะกำหนดทิศทางและรูปแบบของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของ Autodesk อันได้แก่ การประยุกต์ใช้งานโซลูชัน Building Information Modeling (BIM) , Autodesk AEC (Architecture, Engineering and Construction) และ Autodesk Construction Cloud พร้อมตัวอย่างความสำเร็จ และประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023

คุณ Serene Sia กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Autodesk ASEAN กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “Autodesk มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นครั้งแรกที่เราจัดงาน Autodesk Converge 2023 ขึ้นในประเทศไทย เราอยากแบ่งปันความรู้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและความสำเร็จของเราเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในงานนี้มีสโลแกนว่า Design and Make a Better World ในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่ Autodesk ให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ที่เติบโตอย่างสูงคือ รถยนต์ EV การทำ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง (Design and Make) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง (Media & Entertain)”


คุณ Marek Suchocki ซึ่งเป็น Head of Industry Association Strategy ของ Autodesk กล่าวว่า “เรามุ่งสนับสนุนผู้ใช้งานให้เปลี่ยนจากการใช้โซลูชั่น CAD ที่เน้นการวาดมาเป็นโซลูชัน BIM ที่มีลักษณะเป็น Object ให้เลือกเอามาวางต่อประกอบกันตามที่ต้องการและคำนวณค่าต่างๆ ได้ ทุกวันนี้ผู้ที่ทำงานออกแบบทั้งหลายหลังจากใช้ BIM แล้วไม่มีใครอยากกลับไปใช้ CAD อีกเพราะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเพียง Drag and Drop และใน BIM 2.0 สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมผ่านระบบคลาวด์ เมื่อทุกคนมุ่งสู้คลาวด์ ความท้าทายของเราคือต้องสร้างและพัฒนาบริการอย่างไรเพื่อตอบสนองแนวโน้มนี้ และต่อไปเป็น BIM 3.0 ที่ทำให้ทีมงานสามารถร่วมมือกันออกแบบบนคลาวด์ได้โดยตรง”

นอกจากนั้น Autodesk ยังมี Generative Design ที่ใช้ AI (Artificial Intelligence) ช่วยสนับสนุนการออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบและข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการผลิตให้สามารถออกแบบง่าย รวดเร็วและหลากหลาย โดยประมวลผลบนคลาวด์ อย่างเช่นการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าของ PIX Moving ที่สามารถออกแบบรถยนต์แต่ละคันให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน หรือจะทำการออกแบบเพื่อทำการผลิตจำนวนมากๆ

การประชุมนี้ยังมีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมวงการสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบและการผลิต อีกหลายท่านมาร่วมกันให้ความรู้ บรรยาย นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงความก้าวหน้า การบริหารจัดการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อาทิ “Digital Transformation in the age of Design and Make for AEC” โดยคุณ Marek Suchocki ซึ่งเป็น Head of Industry Association Strategy ของ Autodesk และ “D&M – Disruption Creates Opportunity” โดยคุณ Sharon Tiu , Market Development Lead APAC D&M Industry ของ Autodesk ASEAN นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งหัวข้อแยกตามเทคนิคของแต่ละอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าเทคโนโลยี โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญของด้านอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) จำกัด, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), บริษัท ไฮพ์กราวนด์ (HiveGround) จำกัด , บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แบบคอค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนมาร่วมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถามสำหรับผู้ร่วมงาน

นอกจากนี้จะมีการประกาศมอบรางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปีในด้านทักษะความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ Autodesk อันได้แก่โซลูชัน Building Information Modeling (BIM) , Autodesk AEC (Architecture, Engineering and Construction) และ Autodesk Construction Cloud โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย Innovator of The Year Award , Cloud Advocate of The Year Award, Better World Builder of The Year Award และ Future Pillar of The Year Award มอบให้แก่ผู้ชนะที่มีผลงานอันโดดเด่น 3 อันดับแรกในแต่ละประเภทประจำปีนี้

คุณ Serene Sia กล่าวปิดท้ายว่า “ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองการมอบรางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023 เพื่อยกย่องความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ทั่วอาเซียนที่มีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง และการผลิต ในปีนี้ เราได้รับผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 153 ชิ้นจากบริษัทกว่า 50 แห่งในอาเซียน รวมถึงหลายบริษัทจากประเทศไทย โดยในค่ำวันนี้จะประกาศมอบรางวัลกับผู้ชนะระดับประเทศไทยจำนวน 6 รางวัลจากการใช้โซลูชั่น BIM และ AEC ซึ่งจะไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป”