ทีโอที พร้อมทำเน็ตประชารัฐและต่อยอดพัฒนาการใช้งานด้วย 360 Life

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จการใช้ประโยชน์จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านทั้งเด็กเล็ก นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร /รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับชุมชน โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี/หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐและประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที  ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที ให้การต้อนรับพร้อมรับนโยบายเร่งต่อยอดพัฒนาการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ

            นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงดีอี มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศ โดยเป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม จากการติดตั้งทั้งหมด  24,700 หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างธุรกิจให้กับชุมชนโดยการค้าขายมะม่วงกวนออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการพัฒนาสินค้าขายต่างประเทศโดยผ่านคนกลางน้อยลง

“เน็ตประชารัฐเป็นก้าวแรก ที่ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อทีโอทีมาต่อยอดโครงการก็ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรมากขึ้น ทำให้เห็นว่ายังมีความต้องการใช้งานเน็ตประชารัฐในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีแผนที่จะขยายจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐเพิ่มขึ้นอีก 10,000 จุด ในเร็วๆนี้” นายพุทธพงษ์กล่าว

            น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดีอี/หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐ และประธานกรรมการบมจ.ทีโอที กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการเน็ตประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน WiFi จำนวน 6,840,688 คน โดยที่ผ่านมาโครงการได้สร้างวิทยากรแกนนำ 1,033 คน อบรมผู้นำชุมชน 100,446 คน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจำนวน 1,224,632 คน พัฒนาผู้นำและเครือข่ายเน็ตอาประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

 

            ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้จัดทำโครงการต่อยอดเน็ตประชารัฐ โดยมีโครงการโดยพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และ Live 360 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวันของประชาชน และรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับการเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยศักยภาพด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ทีโอที พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการสำคัญของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการใช้งานและร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในการดำรงชีพ สร้างความเข็มแข็งเติบโตให้กับชุมชน นำประเทศไปสู่ความความยั่งยืน

            ดร.มนต์ชัยกล่าวด้วยว่า ความสำเร็จในการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของทีโอที ทำให้ทีโอทีมีศักยภาพและความพร้อมสูงสุด พร้อมเสนอตัวเข้ารับหน้าที่ขยายการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐอีกจำนวน 10,000 จุดทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงดีอี โดยทีโอที พร้อมเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันที

            ทั้งนี้จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของทีโอที คือ มีความเข้าใจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งสถานที่ที่จะติดตั้งใหม่ และแผนงานการเสริมสร้างการใช้งานและร่วมพัฒนาความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วยการทำ Digital Platform และ Digital Services เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในการดำรงชีพอย่างแท้จริง 

            สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐนี้ ทีโอที ได้รับอนุมัติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อ Fiber Optic ให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)