ร่วมแสดงความยินดี

บันเทิงดารา

สุรชัย – สุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่าง สุธีวัน ทวีสิน(ใบเตย) บุตรี วันเพ็ญ –       สุรศักดิ์ ทวีสิน กับ พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา (ดีเจแมน) บุตร พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา และจักรพันธุ์  มินทะขิน  ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ เมื่อวันก่อน