เหล่า CSR SPIRIT ข้าวตราฉัตรและปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน ผนึกกำลังบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เหล่า CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์  ร่วมผนึกกำลังบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย ข้าวฉัตรไลท์ เส้นหมี่ตราฉัตร น้ำดื่มCP 350cc และขนมอบกรอบRIO  เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากพายุลูกแรก “โพดุล” และ พายุลูกที่สอง “คาจิกิ”  เตรียมส่งมอบบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พร้อมออกบูธข้าวไข่เจียว 1,000 จาน ศูนย์อำนวยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 1,465 คน