โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษจากฮ่องกง

Travel&Hotel

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นำโดยวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในโครงการ “Thailand Tourism for All” เพื่อร่วมกิจกรรม Friendly Design Trip เผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวในไทย 3 เส้นทาง คือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, เมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพักกับโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562