“ทำไม ? ทุกอาชีพ ต้องเรียน MBA”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ทำไม ? ทุกอาชีพ ต้องเรียน MBA”
สำรองที่นั่งด่วน มาหาคำตอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00-12.00น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
สำรองที่นั่งโทร.038-394900 และ 038392018
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 083-0364619