ผู้เขียน: จุฑามาศ สว่างสุข

รพ. บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการ ตรวจสอบตารางออกตรวจ และนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการ ตรวจสอบตารางออกตรวจ และแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ – นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า – สะดวก – ไม่ต้องรอนาน ** นัดหมายแพทย์ คลิก >>> https://bit.ly/3lyOU3n

โรงพยาบาล บี.แคร์ เม…