เอ็น ซี เอช เอเชีย-แปซิฟิก เน้นย้ำให้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วย โปรแกรมการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (NCH Disinfection Program) ในยุค New Normal

 –   โปรแกรมการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคจาก เอ็น […]

Continue Reading