“คุณบุญชัย เบญจรงคกุล” มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการออกแบบและผลิตต้นแบบ รถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์โรคเร่งด่วน

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกั […]

Continue Reading