“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

            “อัคคีภัย” นับเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเสี […]

Continue Reading

“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

            “อัคคีภัย” นับเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเสี […]

Continue Reading