ผู้เขียน: Artima Tan

เทศกาลภาพยนตร์ True Colors Film Festival (TCFF) เปิดให้ชมภาพยนตร์ระดับรางวัลทางออนไลน์ฟรีก่อนสิ้นสุดในอีกสี่วัน พร้อมขยายเวลาฉายหนั้งสั้นตามคำเรียกร้อง

10 ธันวาคม 2563 R…