สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  รับนโยบายจังหวัด สู่การป […]

Continue Reading