ม.ศรีปทุม ชลบุรี ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ต้องขังหญิง พร้อมจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในกิจกรรม Robinson Lingerie Sharing

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีนำนักศึ […]

Continue Reading

ยูอาร์เอส มอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 ระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

คำบรรยายภาพ: นายภูรี วัฒนศัพท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ […]

Continue Reading