ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “ วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ” ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ———&#8 […]

Continue Reading