กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ ผู้บริหารเอเอสดี เข้าเฝ้าฯ ถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนลฯ

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชส […]

Continue Reading