ส.ส.ท. ร่วมมือพัฒนาบุคลากรแกนนำทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะประเทศไทย “Smart Monodzukuri Support Team” for Thailand เพื่อส่งเสริมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า

ส.ส.ท. ร่วมมือพัฒนาบุคลากรแกนนำทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจ […]

Continue Reading