ป้ายกำกับ: #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #วิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและพืชสมุนไพร #รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวล #บริษัทแคนนอฟท์จำกัด #นายเกรียงไกรลาภจตุรพิธ #เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์