ร่วมสัมผัสพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019”

ร่วมสัมผัสพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห […]

Continue Reading