เหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินก้อนใหญ่ทำง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

Lifestyle

            ปัจจุบันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ถือเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปในยุคนี้ เพราะการซื้อสินค้าหรือบริการในปัจจุบัน เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักในโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ การเป็นบัตรเครดิตเติมน้ำมันได้ อย่างบัตร JCB เป็นต้น มากกว่านั้นการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต บางกรณีผู้บริการสามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เช่น การยกเลิกการจองโรงแรม เป็นต้น

            ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง บัตรเครดิตนั้นสามารถทำอะไรได้มากกว่าเป็นเพียงบัตรชำระค่าสินค้า แต่มักไม่ค่อยมีการกล่าวถึง นั่นคือเรื่องการเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต เมื่อมีเหตุจำเป็นต่าง ๆ เรื่องการใช้เงิน เช่น เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือต้องการเงินสดแบบ เงินด่วนทันใจ และยังสามารถขอเพิ่มวงเงินในบัตรนั้นได้ โดยเสมือนทำให้ผู้ถือบัตรอุ่นใจเมื่อต้องการวงเงินเครดิตเพิ่มขึ้นในการชำระค่าสินค้า รวมถึงเบิกถอนเงินสด โดยไม่จำต้องยื่นเอกสารและรอเป็นระยะเวลานาน

สำหรับการขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

            – สามารถกระทำโดยผ่าน SCB Easy App โดยเข้าไปยังเมนูธุรกรรม เพื่อขอเปลี่ยนวงเงิน

            – โทรแจ้งความประสงค์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า 02-777-7777 พร้อมแจ้งวงเงินที่ต้องการ

  1. ขอเพิ่มวงเงินถาวร

            – โทรแจ้งความประสงค์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า 02-777-7777 แจ้งวงเงินที่ต้องการ ข้อมูลผู้ถือบัตร พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางโทรสาร 02-777-7777 และรอการอนุมัติภายในเวลาไม่นาน

            อย่างไรก็ตามการเพิ่มวงเงินแบบที่ 1 ในกรณีผู้ใช้บัตรเครดิต SCB ย่อมเสมือนหนึ่งการขอ สินเชื่อSCB ทั่วไป เพราะวงเงินที่เพิ่มนั้นจะอยู่เพียงชั่วคราว ส่วนการขอวงเงินบัตรเครดิตแบบที่ 2 เป็นการขอเพิ่มเครดิต เสมือนการอัพเกรดบัตรให้มีวงเงินในบัตรสูงขึ้นและมีผลถาวร

            จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการสมัครบัตรเครดิตนั้นมีมาก นอกจากอำนวยความสะดวกในเรื่องการชำระค่าสินค้าโดยเฉพาะในกรณีระบบออนไลน์ แต่ยังสามารถอำนวยความสะดวก รวมถึงเมื่อเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ นับได้ว่าการมีบัตรเครดิตย่อมเสมือนมีตัวช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น