PEA ใช้เวลาราชการ จัดงานปีใหม่รับกระเช้าจากผู้จัดการในสังกัด แต่งตั้ง-เลิกจ้างพนักงานไม่ชอบ

รายงานข่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียง […]

Continue Reading