งานนิทรรศการออนไลน์เสมือนของจริง จาก U-Reach Inc. ในชื่องาน “Winning with Speed” ในระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมชม งานนิทรรศการออนไลน์เสมือนของจริง จาก U-Rea […]

Continue Reading

ELECLEAN ได้รับการยอมรับจาก WHO ว่าสามารถเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับ COVID-19

ELECLEAN Inc. ผู้นําด้านเทคโนโลยีฆ่าเชื้อได้รับการยอมรั […]

Continue Reading