ช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท พีไฟว์กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พาพนักงานกว่า 90 คน บินลัดฟ้ารับอากาศหนาวที่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนประจำปี ซึ่งการพาพนักงานเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้พบกับประสบการณ์และเกิดมุมมองใหม่ๆ จากการเดินทางในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์และไอเดียต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานของบริษัทต่อไป