ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ไม่ใช่เฉพาะร้านค้า ธุรกิจต่างๆที่ต้องปรับตัวกันอย่างมากและทำงานหนักขึ้นเท่านั้น  มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆซึ่งมีรายละเอียดเยอะ ต้องปรับตัวมาก ดีเทลน่าจะเยอะกว่าร้านค้าห้องเรียน ห้องอาหาร ห้อง lab Study planแต่ละสาขา ระบบบริการการเรียนonline ระบบการรักษาการปลอดเชื้อในแต่ละห้อง และอีกหลายๆระบบแม้ว่าการเรียนในขณะนี้จะเป็น online ที่นักศึกษาหรือ นักเรียนเห็นว่า ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็สอนกันผ่าน ZOOM  นั่นคือสิ่งที่เราเห็นมุมเดียว

เบื้องหลังตั้งเเต่การปิดเพราะ COVID-19  ทีมทำงานทุกฝ่ายยังทำงานทั้งในพื้นที่และบางส่วน WFH เพื่อให้ภาระกิจทั้งปกติและภาระกิจใหม่ที่ต้องปรับทีมงาน ต้องรัน 24 ชั่วโมงต้องคอยมอนิเตอร์และSupport กันเเละกัน ปรับการบริการต่างๆเป็น Services onlineให้ทันและการปรับกิจกรรม ต่างๆเพื่อเป็น online นอกเหนือจากการเรียน ทั้งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การดูแลติดตามนักศึกษาในหลายมิติ ทั้งสุขภาพกาย จิต และการเรียน ทุกเรื่องต้องใช้พลัง และการคิดใหม่ ทำใหม่  ให้เหมาะสม

เบื้องหลังการทำงาน เด็กๆจะไม่ทราบว่าการทุ่มเท แต่ละเรื่องในการปรับนั้นมีกระบวนการมากมายมากกว่าปกติ ตอนเสร็จแล้วนำออกดำเนินการนักศึกษาทุกคน Happy    จึงเป็นความดีใจของคนทำงาน หากมีเสียงติชม ถือเป็นการเรียนรู้ให้เราปรับด้วยความเข้าใจทุกทีมงานเเละขอเป็นกำลังใจให้ทุกมหาวิทยาลัย  เรารู้ว่าเบื้องหลังทุกคนเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาก  นักศึกษาและนักเรียนเองก้อเหนื่อย ในการปรับวิถีการเรียน การเก็บตัวเพื่อสุขภาพ มันไม่มีอะไรที่เราเคยชิน แต่เราต้องสร้างความเคยชินใหม่

ที่เขียนนี้เพื่อให้กำลังใจเพื่อนร่วมทาง  ให้กำลังใจนักศึกษา/นักเรียน และเพื่อให้นักศึกษา/นักเรียน ได้เข้าใจ มหาวิทยาลัย  สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยค่ะ  

“เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยความเข้าใจกันและร่วมใจกัน เรียนรู้ไปด้วยกัน ให้กำลังใจกันเเละกัน เพื่อสิ่งที่เป็นวิถึใหม่ ค่ะ”

เป็นกำลังใจในการปรับวิถีใหม่ที่ทุกฝ่ายกำลัง Learning by doing  กัน  คือสิ่งที่ดีที่สุดในยามนี้ค่ะ

SPU CARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม