รพ.สุขุมวิท จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 63

Healthy

       การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในปัจจุบัน สามารถทำได้ด้วยการตรวจเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low Dose CT Scan) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ และใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์แบบธรรมดา

     การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะแรก จะช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ

• ผู้สูบบุหรี่อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือหยุดสูบบุหรี่ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา

• ผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษต่างๆ เช่น ก๊าซกัมมันตรังสี ควันพิษจากรถยนต์

หรือโรงงานอุตสาหกรรม สารจำพวกใยหิน

• ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

• ผู้ไอเรื้อรัง

• ผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ: โรงพยาบาลสุขุมวิท

📞 02-391-0011 ต่อ 110, 111