ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา และประชาชนจิตอาสา ป้องกันโควิด-19 จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสกายวอล์กช่วงสี่แยกบางนาถึง BTS บางนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา และประชาชนจิตอาสา ป้องกันโควิด-19 จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสกายวอล์กช่วงสี่แยกบางนาถึง BTS บางนา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริษัท ไบเทค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ สำนักงานเขตบางนา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันให้ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เช้าวันเสาร์ 30 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางนา ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เดินทางในรูปแบบโดยสารสาธารณะรวมถึงใช้บริการสถานที่ในย่านเขตสี่แยกบางนา จึงร่วมมือลงแรงเข้าทำความสะอาดบริเวณสกายวอล์กช่วงสี่แยกบางนาถึง BTS บางนา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เนื่องจากสถานที่บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางการเดินทางที่ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะใช้เส้นทางการเดินทางมาโดย BTS เข้าสู่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่ถือว่าเป็นสถานที่จัดงานยอดนิยม 1 ใน 5 ของศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ 70,000 ตร.ม. ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ มีที่จอดในร่มรองรับได้กว่า 4,000 คัน รวมถึงอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ที่เป็นโครงการสำนักงานให้เช่าเกรดเอแห่งแรกย่านบางนา ที่จะต้องโดยโดยสารขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีบางนา (E13) แล้วมีการใช้ทางเดินทางเชื่อม (Sky walk bridge) เข้าสู่ไบเทคและอาคารภิรัชทาวเวอร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ใช้บริการ

อนึ่ง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นยังมีมาตรการเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้า เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ พร้อมทำความสะอาดบัตรจอดรถด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนนำหมุนเวียนใช้ให้กับลูกค้าท่านอื่นต่อไป รวมถึงมาตรการการเข้าสถานที่ และออกกฏระเบียบข้อบังคับสำหรับการจัดงานในบริเวณต่างๆภายในศูนย์ฯ อาทิ ห้องประชุม และสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบในเรื่องระยะห่างทางสังคมอย่างชัดเจน และติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมแนะนำวิธีการปฎิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้กับประชาชนและผู้มาเยือนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มากที่สุด

          ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กิโลเมตรที่ 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดคอนเสิร์ตหรือไลฟ์สไตล์อีเว้นท์ สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารและการจัดงานต่าง ๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.bitec.co.th หรือ โทร 02-726-1999  อีเมล venue@bhirajburi.co.th