เริ่มแล้ว โครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”เทิดพระเกียรติองค์บิดาทหารเรือไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์กรสาธารณกุศล และศูนย์กลางประสานงานทุกภาคส่วนที่มีความเคารพศรัทธาในกรมหลวงชุมพรฯ เริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทย โดยเปิดตัวกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระประวัติ ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ทั้งบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจของโครงการในวันที่ 11 มิถุนายนนี้

ม.ร.ว.จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ กล่าวถึงโครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” ว่า “หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจของโครงการไปเมื่อ ‘วันอาภากร’ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมฉลองวาระครบรอบ 120 ปีที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เสด็จนิวัติสยาม และทรงเริ่มรับราชการในกรมทหารเรือ พบว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและติดตามข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นแวดวงทหารเรือ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงผู้ที่เคารพศรัทธาในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในพระประวัติ

บัดนี้ ถึงเวลาที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จะเปิดตัวกิจกรรมในโครงการ ‘กรมกลวงชุมพรฯ 120ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม’ อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จนิวัตสยามเมื่อพุทธศักราช 2443”

ม.ร.ว. จิยากร กล่าวต่อว่า “กิจกรรมที่จะเปิดตัวในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ มุ่งเทิดพระเกียรติด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวพระประวัติผ่านสื่อสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การเสวนาเรื่องพระประวัติ กิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ สารคดี บทความพระประวัติคัดสรร และเกร็ดพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ หลากหลายแง่มุม โดยมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่รับชมและร่วมกิจกรรม จะได้รับแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จากเรื่องราวพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ ผู้แทนคณะผู้ปฏิบัติงานค้นคว้าพระประวัติและสร้างสรรค์เนื้อหากิจกรรมในโครงการฯ กล่าวว่า “กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้ ได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดจากหลักฐานและเรื่องราวพระประวัติในแง่มุมต่าง ๆ ที่คณะปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ได้ค้นคว้าและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวของการทรงศึกษาในต่างแดน ที่คณะผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไปสืบค้นเอกสารชั้นต้นที่หอจดหมายเหตุและสถานที่สำคัญหลายแห่งในประเทศอังกฤษ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับของพระประวัติในเชิงลึก ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ”

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเชิงสาระที่หลากหลายจาก 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ที่นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแล้ว ยังมีกิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ ตามลำดับเหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ตั้งแต่ครั้งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ จนถึงการเสด็จนิวัตสู่สยาม และบทความพระประวัติคัดสรร ซึ่งจะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวมทั้ง สารคดีพระประวัติ ซึ่งรวบรวมภาพหาดูยากจำนวนมากเอาไว้เป็นพิเศษในโอกาสนี้

อีกหนึ่งช่องทางการร่วมกิจกรรมคือ เฟซบุ๊กเพจ ‘กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม’ ของโครงการ ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ ควบคู่กับ เกร็ดเรื่องราวพระประวัติและพระปรีชาแขนงต่าง ๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในด้านการทหารเรือเท่านั้น  

กิจกรรมในโครงการยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ เพราะยังมีการจัด “เสวนาพระประวัติขึ้นทุกเดือน โดยมีวิทยากรรับเชิญหลายท่านสลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งการเสวนาครั้งแรกจะเกิดขึ้น ในหัวข้อ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ค้นคว้าและเขียนเรื่องราวพระประวัติในเชิงลึก 3 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว. อภิเดช อาภากร รองประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร พระนัดดา พระทายาทของกรมหลวงชุมพรฯ และ คุณศรัณย์ ทองปาน นักเขียนแห่งสำนักพิมพ์สารคดี เจ้าของผลงานสารคดีพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ หลายชิ้น ให้เกียรติร่วมการเสวนา โดยมี คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ ผู้ค้นคว้าและเขียนเรื่องราวพระประวัติฉบับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยงานนี้จะถ่ายทอดให้รับชมกันสด ๆ ผ่านเฟซบุ๊กเพจของโครงการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมเนื้อหาและกิจกรรมในโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://hrh-abhakara-120anv-homecoming.com และติดตามเฟซบุ๊กเพจ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” พร้อมกด “เห็นโพสต์ก่อน” (see first) เพื่อให้ทราบข่าวสารกิจกรรมจากโครงการอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่บัดนี้