เริ่มแล้ว! รับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” หรือ TOISC รุ่น 18

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ TOISC รุ่น 18 ” รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

 

เปิดรับสมัคร

  • วันนี้ – 17 กรกฎาคม 2563

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

  • วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563

 

  ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ website : https://toi.boi.go.th/about/toisc

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 โทร 02-553-8111 ต่อ 6177

 E-Mail : toi@bot.go.th