PFP ร่วมสร้างสุขภาพดี น้อง ๆ ร.ร. ตชด.บ้านหนองแคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แบ่งปันรอยยิ้ม ส่งเสริมคุณค่าโภชนาการที่ดีให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จ.เลย ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อปลาทะเลแบรนด์ พี.เอฟ.พี. ภายใต้โครงการ ‘PFP สร้างรอยยิ้ม สู่สังคม’ ใน ‘งานพิธีเปิดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน’ เนื่องในโอกาสฉลอง 30 ปี กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เลย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563