ฝีมือแรงงานสุรินทร์จัด Big Cleaning Day พร้อมบริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กระตุ้นส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สาขาภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์