SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

Foods

 

มอบความไว้วางใจให้เรา.. ในทุกช่วงเวลาสำคัญ 

ด้วย SNACK BOX อร่อยสะอาดสดใหม่  เกรดพรีเมี่ยม  

สำหรับงานประชุม สัมมนา กิจกรรม งานบุญ งานแต่ง  งานสวดอภิธรรม ฯลฯ

ราคาเริ่มต้นที่กล่องละ 50 บาท  

 อาหารกล่อง เมนูละ 69บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2216-9555 ต่อ 11546 ,11547

 

SNACK BOX , อาหารกล่อง, เดลิเวอรี่, โรงแรม,โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์