DEmark 2020 Virtual Exhibition ร่วมชมนิทรรศการโลกเสมือนออนไลน์ งานจัดแสดงสินค้าและงานออกแบบดีไซน์ชั้นนำฝีมือคนไทย ยกระดับความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่ตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ริเริ่มโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือรางวัล DEmark เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้ำไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ขอเชิญชวนเข้าชมงานจัดแสดงนิทรรศการ DEmark 2020 Virtual Exhibition ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพงานจัดแสดงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบันในยุค New Normal ซึ่งได้รวบรวมผลงานที่ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด 72 ชิ้น ใน 7 ประเภทผลงาน ที่จะจัดแสดงบนนิทรรศการออนไลน์โลกเหมือน (Virtual Exhibition) ผ่านฉากอัตลักษณ์การเล่าเรื่องทั้ง 5 แบบ

เตรียมพบกับผลงานออกแบบและงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) ทั้ง 72 ชิ้น ในงาน DEmark 2020 Virtual Exhibition พร้อมข้อมูลรายละเอียดภาพรวมผลงานออกแบบสินค้าที่น่าสนใจ และสามารถชมโมเดลสินค้าดีไซน์ชั้นนำในหลากหลายมุมมอง รวมถึงเชื่อมต่อช่องทางการค้าออนไลน์สินค้าและบริการของไทยอีกด้วย การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะแสดงถึงศักยภาพความก้าวหน้าในวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ในการเข้าถึงผลงานออกแบบของไทย เชื่อมต่อไปสู่ผู้ซื้อและผู้นำเข้าที่สนใจงานออกแบบจากทั่วโลก นับเป็นจุดสำคัญในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์งานออกแบบของคนไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย

 

ผลงานการออกแบบทั้ง 72 ชิ้น จากผู้ประกอบการ/นักออกแบบ จำนวน 62 ราย แบ่งเป็น 7 ประเภทผลงาน ได้ถูกจัดเรียงไว้ในฉาก Virtual Exhibition ที่จะแสดงอัตลักษณ์และงานออกแบบที่แตกต่างกันไป พร้อมนำเสนอข้อมูลผลงานการออกแบบ ไอเดียสร้างสรรค์ และภาพรวมสินค้าได้อย่างลงตัว ผ่านธีมการเล่าเรื่องทั้ง 5 แบบ ดังนี้

  • THAI SPIRT – อัตลักษณ์ไทยไม่ได้อยู่ที่ลวดลายหรือรูปแบบที่จดจำ แต่เป็นจิตวิญญาณและทัษะที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกาลเวลาในแบบที่ร่วมสมัย และสากลนิยม งานออกแบบไทยจึงไม่มีภาพลักษณ์ที่ตายตัวแต่กลับเป็นวิถีการตีความที่แฝงจิตวิญญาณของรากเหง้าของเราเข้าไป
  • DNA CONOMY – องค์ความรู้ที่ฝังรากลึกผ่านกาลเวลา ผลัดเปลี่ยน พัฒนาจนออกมาเป็นงานที่มีอัตลักษณ์ มันคือ DNA ของนักออกแบบไทยที่กำลังผลิบาน ออกดอกออกผลเป็นผลงานชิ้นเอกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ งานออกแบบที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของระบบอุตสาหกรรมไทยด้วย
  • DESIGN WELL BEING – กระบวนการความคิดอย่างสร้างสรรค์ คือ ตัวแปรที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้ เทคโนโลยีและงานออกแบบที่มาเจอกันอย่างมีชั้นเชิงนั้น เป็นตัวช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างละมุน แบบที่ไม่สร้างและทิ้งภาระให้กับสิ่งแวดล้อม
  • LIFE IS BEAUTIFUL – โลกสร้างสรรค์สรรพชีวิตที่น่าทึ่งและอัศจรรย์มากมาย ชีวิตที่ถูกพัฒนาการให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ สร้างสรรค์สืบต่อและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงงานออกแบบก็ถูกถ่ายทอดและพัฒนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพื่อการดำรงอยู่ ชีวิตคือสิ่งสวยงาม จงสนุกและสร้างสรรค์ต่อไป
  • THE FUTURE IS CIRCULAR – อนาคตเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา แต่เราสามารถ “ทำ” อนาคตของเราเองได้ มุมมองกับการไม่หยุดพัฒนาของมนุษย์สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้น โดยที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้มีวิกฤตของโลกยุคใหม่แต่ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบของมนุษย์ช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้เสมอ

 

นิทรรศการ DEmark 2020 Virtual Exhibition เข้าชมฟรี!

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 28 กันยายน 2020

เข้าชมเว็บไซต์ : https://demarkaward.net

 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/DEmarkthailand