พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมบริการประชาชน ฝึกอบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดทั้งเดือน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมบริการประชาชน ฝึกอบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดทั้งเดือน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 3 รุ่น 60 คน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 และ ระหว่าง 21 – 25 กันยายน 2563 ประชาชนผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการ การคัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย และการประกอบอาหารสุขภาพ ไปใช้ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัวและเป็นทางเลือกสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้