พ้อง สมิทธี ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ เครื่องประดับเงินตาไม้ ฟอกอากาศ Beyond Mokume Gane Jewelry

Fashion

PONK SMITHI (พ้อง สมิทธี) ร่วมกับ อ.ประดิษฐ เรืองสุวรรณ ครูช่างสมาคมช่างทองไทย ใน concept เครื่องประดับ Beyond Jewelry เครื่องประดับฟอกอากาศจากประจุอิออนลบ พร้อมที่ชาร์ตแบบไร้สาย (Air purifier with wireless charger) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

แม้จะยังอยู่ในช่วงเวลา วิกฤตโควิด แต่ความคิดสร้างสรรค์มิอาจหยุดนิ่ง แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับการคิดแก้ปัญหา จะเป็นโจทย์ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในทุกมิติ เมื่อวิกฤตผ่าน ผู้ที่พร้อมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องประดับชุดนี้จึงไม่ใช่แค่ปนะดับ แต่น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน

โครงการนี้เกิดขึ้นในปี 2020 ในช่วงที่ วิกฤตโควิด 19 ระบาดทั่วโลก กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสุขภาพ ทำให้เครื่องประดับ ต้องมีการปรับตัว ผสมผสานกับนวัตกรรม ซึ่งสถาบัน GIT ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นเครื่องฟอกอากาศ จากประจุอิออนลบ ซึ่ง ทำให้สามารถปล่อยประจุอิออนจับกับฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคและทำให้ตกลงพื้นก่อนที่เราจะให้ใจเข้าไป โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้ โดยทางสถาบัน GIT ได้คัดเลือกนักออกแบบ 3 ท่านในการออกแบบเครื่องประดับ สำหรับกลุ่มตลาดที่แตกต่าง โดย พ้อง สมิทธี ได้เลือกใช้การออกแบบเครื่องประดับ ฟอกอากาศโดยผสมผสานกับ เทคนิคโมกุเม่ กาเน่ โดยใช้วัสดุเงินตาไม้ และ ขึ้นรูปทรงหยดน้ำโดยช่างฝีมือ ภายใต้ข้อจำกัดของเครื่องฟอกอากาศ และนำสายสร้อยที่เป็นคอลเล็กชั่นปี 2021 ของ พ้อง สมิทธี กับวิธีการล็อคแบบใหม่ให้กับเครื่องประดับเงินตาไม้ พร้อมทั้งประดับด้วยทับทิมแท้ ที่ไม่ผ่านกระบวนการเผา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ อัญมณี และงานฝีมือ ได้อย่างลงตัว นอกจากเป็นเครื่องประดับ ร่วมสมัยที่นอกจากสวยงามแต่ยังผสมผสานประสิทธิภาพของการฟอกอากาศ สร้างคุณค่าใหม่ให้กับวงการเครื่องประดับไทยในอนาคต

นอกจากเครื่องฟอกอากาศแล้วได้ร่วมกับอาจารย์ป้อม ผู้ออกแบบ แหวนประคองนิ้ว กันนิ้วล็อค ซึ่งใช้ลวดลายธรรมชาติของ โลหะเงินตาไม้ผสมผสานกับ รูปทรงและการขึ้นรูป แหวนที่ทำให้สามารถประคอง ไม่ให้นิ้วล็อคได้

แม้จะยังอยู่ในช่วงเวลา วิกฤตโควิด แต่ความคิดสร้างสรรค์มิอาจหยุดนิ่ง แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับการคิดแก้ปัญหา จะเป็นโจทย์ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในทุกมิติ เมื่อวิกฤตผ่าน ผู้ที่พร้อมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องประดับชุดนี้จึงไม่ใช่แค่ปนะดับ แต่น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน

ที่มา http://www.PONKSMITHI.com
ติดตามได้ ที่ www.Facebook.com/PonkSmithi, www.Instagram.com/PonkSmithi