สถาบันองค์ความรู้เวลเนส วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงาม ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับศูนย์สุขภาพและคลินิกความงามแบบมืออาชีพ โดยการอบรมมีหัวข้อที่น่าสนใจที่เน้นการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพโดยตรง เน้นความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อศูนย์ Wellness ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพผิวและเทคนิคการทำทรีทเมนต์แบบต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้ช่วยแพทย์ ในคลินิกเสริมความงาม และเจาะลึกไปกับการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคลินิกและศูนย์สุขภาพ ในทุกหัวข้อสอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริง

          อบรมครบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ ประกาศนียบัตรบริการความงาม 150 ชั่วโมง และประกาศนียบัตรจากบริษัทนำเข้าเครื่องเลเซอร์ชั้นนำ โดยอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น!!

          สมัครง่ายเพียงสแกน QR Code หรือ  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-576-0569 หรือ 091-436-0964