2 Gen Marketers จัดงานสัมมนา workshop การตลาด 3-IN-1 แบรนด์รุ่งยอดพุ่งแรง ครั้งที่ 2

Press release

ทูเจน มาร์เกตเตอร์ (2 Gen Marketers) ซึ่งเป็นเพจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบครบวงจร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานสัมมนา และ Workshop เรื่อง “การตลาดแบบ 3-IN-1 แบรนด์รุ่งยอดพุ่งแรง” ครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรกเป็นอย่างมาก โดยมีรายชื่อวิทยากรประกอบไปด้วย
1)คุณเอมออร บุนนาค ที่ปรึกษาด้านแบรนด์และนักวิจัยการตลาดอิสระ มีประสบการณ์ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การสื่อสารองค์กร และ Consumer insight การทำงานวิจัยด้านการตลาด มายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งในสัมมนานี้จะเน้นเรื่องส่วนประกอบของแบรนด์ มีการทำ Workshop เพื่อหาแบรนด์ DNA ของธุรกิจ และประเด็นการเล่าเรื่องของแบรนด์ (Story Telling) ที่จะช่วยตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน อันจะเอื้อให้แบรนด์มีคุณค่า ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ คือการประชาสัมพันธ์ จะบรรยายโดย 2)คุณวิสาลินี วังวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไวสแบรนด์ จำกัด ประสบการณ์ 30 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานในส่วนการตลาด การสื่อสารองค์กร มีความเข้าใจการประชาสัมพันธ์จากอดีต จนถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ในการทำ PR Online ในสัมมนานี้ จะทำความเข้าใจว่า PR ปัจจุบันคืออะไร วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ด้วย PR ในงบที่คุณควบคุมได้ วิธีสื่อสารกับสื่อมวลชน และ Influencers อย่างมืออาชีพ และการทำ PR Content ที่ต้องทำให้เหมาะกับแต่กลุ่มเป็นอย่างไร

ส่วน Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์ สัมมนานี้จะเน้นการวางแผนและเลือกใช้สื่อ Digital อย่างตรงเป้าและมีประสิทธิภาพสุดๆ โดย 3)คุณปณัยกร ยังปักษี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีความชำนาญด้านการพัฒนาเว็ป (Web Developer) การทำ Digital Marketing Project และ SEO ให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง การตลาดออนไลน์ ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และการเลือกใช้แต่ละ Platform ว่ามีข้อดี ข้อเสียอะไร และมีการแนะนำการทำ Marketing Funnel ร่วมถึงการกำหนดเป้าหมาย งบประมาณ และการวัดผลประสิทธิภาพของการทำการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี Workshop สอนการใช้ Line Official ขั้นตอนการและเริ่มต้นซื้อโฆษณา Facebook และขั้นตอนการและเริ่มต้นซื้อโฆษณา Adwords และ Youtube อีกด้วย

งานสัมมนา และ Workshop การตลาด 3-IN-1 แบรนด์รุ่งยอดพุ่งแรง ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก บัตรราคา 4,500 บาท พิเศษ Early Bird 3,900 บาท/ ท่าน (สำหรับท่านที่ชำระเงินก่อน 15 ตุลาคม 2563) ผู้สนใจสอบถามได้ที่ https://lin.ee/O81vBV5 หรือทาง FB: https://www.facebook.com/2-Gen-Marketers หรือโทรศัพท์ 086-4978941 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 062-7341267 และ 086-4978941