sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค หรือมือถือที่บรรจุข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของใครหลายๆคน เมื่อถึงจุดๆหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นก็จะเริ่มเก่าลง หรือสามารถใช้งานต่อได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องกำจัดทิ้ง

sharismaอาหารเสริม-telos95-www pattybyshop

โดยสมัยนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยให้การทำลายข้อมูลให้ปลอดภัยและถูกวิธีมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือการทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็กหรือที่เรียกกันว่า “Degaussing” ซึ่งจะเป็นการทำลายข้อมูลในกรณีที่ตัวเครื่องหรือฮาร์ดดิสก์เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้โปรแกรมเขียนทับเพื่อทำลายข้อมูลได้ (Wiping) เพราะ Degaussing จะเป็นการทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็กในแบบที่ไม่สามารถนำฮาร์ดดิสก์กลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเอง

DEGAUSSING คืออะไร?

 

Degaussing คือ เทคนิคเฉพาะในการทำลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยสนามแม่เหล็กจากเครื่อง Degausserเพราะโดยปกติแล้วฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น floppy Disk หรือเทป cassette จะเก็บข้อมูลไว้บนสนามแม่เหล็กบนแผ่นฮาร์ดไดร์ฟ ดังนั้นวิธีนี้จะช่วยทำลายข้อมูลให้หายไปอย่างถาวร ไม่สามารถกู้กลับมาได้ รวมถึงตัวฮาร์ดดิสก์ก็จะเกิดความเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเหมือนกัน

เครื่อง DEGAUSSER ใช้ทำลายข้อมูลอย่างไร?

 
 
Degaussing/Degausserการทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ด้วยสนามแม่เหล็กคืออะไร? 1

 

ในเครื่อง Degausser จะประกอบไปด้วยขดลวดที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ electromagnetic pulse (EMP)ผ่านสื่อแม่เหล็ก โดยเมื่อ EMP ผ่านเข้าไปในฮาร์ดไดร์ฟแล้วจะทำให้คลื่นเข้าไปรบกวนสนามแม่เหล็กที่อยู่บนแผ่นฮาร์ดไดร์ฟ ซึ่งคลื่น EMP จะมีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดการจัดเรียงโครงสร้างแม่เหล็กของไดร์ฟใหม่ ให้เป็นรูปแบบสุ่มที่เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กที่มีพลังแอมพลิจูดสลับกัน ส่งผลให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกต่อไป

Degaussing/Degausserการทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ด้วยสนามแม่เหล็กคืออะไร? 2

สื่อจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง ที่ทำลายข้อมูลได้ด้วยการ DEGAUSSING?

 

เครื่อง degausser สามารถทำลายข้อมูลได้อย่างปลอดภัย กับสื่อจัดเก็บข้อมูลได้ทุกชนิดดังนี้

  • ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาด 5 ¼, 3 ½ or 2 ½ นิ้ว
  • เทปแม่เหล็กดิจิตอลในรูปแบบ LTO, DLT และอื่นๆ
  • Floppy Disks ที่มีขนาด 5 ¼ and 3 ½ นิ้ว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้บริการการทำลายข้อมูลแบบ “Degaussing”

ที่ Asia Data Destruction (ADD) เรามีบริการรับทำลายข้อมูลแบบครบวงจร รวมถึงการทำลายข้อมูลแบบ Degaussing โดยทุกขั้นตอนการดำเนินงานของเราได้ผ่านการตรวจสอบและได้มาตรฐานระดับสากล ที่จะช่วยทำให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลที่ลูกค้านำมาทำลายกับเรา จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย100%