ภาวะการกลืนลำบาก ภัยเงียบในผู้สูงอายุ 

Home & Living

ภาวะการกลืนลำบาก เป็นภาวะที่เกิดความผิดปกติ ในการกลืนอาหาร เกิดขึ้นภายในช่องปาก คอหอย หรือหลอดอาหาร ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง พาร์กินสัน โรคทางจิตเวชเป็นต้น

อาการที่สังเกตได้
– รู้สึกเจ็บขณะกลืน ไม่สามารถกลืนได้
– เหมือนมีอาหารติดค้างในลำคอ
– มีน้ำลายไหล
– เสียงแหบเครือหลังการกลืน
– ไอหรือสำลักเวลากลืนอาหาร
– อาหารไหลย้อนกลับออกทางปาก
– แสบร้อนกลางอก
– น้ำหนักลดลงผิดปกติ
– เคี้ยวอาหารลำบาก

หากพบอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือ นักกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยประเมินและวางแผนการรักษา
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงวัยที่ท่านรักนะครับ

บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

คลินิกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุและ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
Tel : 084-2642646
Line id : @cherseryhome
FB : cherseryhome
www.cherseryhome.com