กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมไปต่อ “ไทเชฟ” เผยวิธีการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เปิดรับวิถีชีวิตความปกติใหม่หรือ New Normal มั่นใจสินค้าสะอาด ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับธุรกิจหลังเข้าของบลงทุนกับ BOI

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ เผยถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ว่า  โดยปกติบริษัทเน้นเรื่องความสะอาดในการผลิตผงปรุงรสอาหาร ผงหมักหลากรส ที่ถูกสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานการผลิตอาหารระดับสากล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่คนทั่วโลกได้รับผลกระทบด้านลบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทได้เข้มงวดกับความสะอาด และปรับวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งการจัดการบุคคลากร การจัดการสินค้าและวัตถุดิบให้สอดคล้องต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและบุคคลากรให้น้อยที่สุด โดยแบ่งวิธีการับมือเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ

ด้านบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องปรับวิธีการจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากโฟร์ ฟูดส์เป็นโรงงานผลิตผงปรุงรสอาหาร ผงหมักหลายรสให้กับอุสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสัตว์ปีกขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นโรงงานผลิตสินค้าผงปรุงรสสุดพิเศษภายใต้แบรนด์ ”ไทเชฟ” สำหรับอุสาหกรรมขนาดกลางละขนาดเล็กอย่าง SME และผู้บริโภคทั่วไป ทำให้บริษัทมีมีจำนวนบุคคลากรภายในโรงงานเป็นจำนวนมากทั้งพนักงานรายวัน รายเดือน และที่ปรึกษา หากมีพนักงานเพียงหนึ่งคนติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็อาจแพร่กระจายสู่พนักงานคนอื่น ๆ ได้ เพราะโรคโควิด 19 สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัส การไอ การจาม ดังนั้นโรงงานจึงมีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องการคัดกรองอุณหภูมิและความสะอาดก่อนเข้าโรงงาน มาตรการแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงมีการให้ความรู้ถึงผลกระทบ และการป้องกับไวรัสให้กับพนักงานคนไทย และจัดทำเอกสารแปลให้กับพนักงานต่างด้าว

ส่วนถัดมาด้านการขาย โดยจัดประชุมทีมเพื่อดูกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของโฟร ฟูดส์ ประเมินสถานการณ์ของลูกค้าและหาวิธีรับมือกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกจุด อาทิ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก พนักงานฝ่ายขายติดตามอัพเดทสถานการณ์กับลูกค้าเป็นระยะ ๆ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้อย เช่น กลุ่มลูกค้าที่สามารถขายออนไลน์ได้ มีการส่งพนักงานขายประสานงานและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้โดดเด่นและแตกต่างมากยิ่งขึ้น

และส่วนสุดท้ายคือ ด้านจัดซื้อ โดยจัดประชุมทีมเช่นเดียวกันเพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัท เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การบริหารสต็อก การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีความคล่องตัว เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในอนาคตอันใกล้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอนาคตที่กำลังเข้าสู่วิถีชีวิตความปกติใหม่หรือ New Normal

นอกจากนี้คุณสมเจตน์ ได้แบ่งปันถึงประสบการณ์หลังจากการของบลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI : Board of Investment) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยก่อนหน้านี้บริษัทมีแผนติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า แต่เนื่องจากมีงบจำกัดจึงติดตั้งได้เพียง 50 กิโลวัตต์ จึงตัดสินใจปรึกษากับบีโอไอ ซึ่งบีโอไอได้ให้คำปรึกษาอย่างดีเยี่ยม ประกอบกับทำเรื่องการของบลงทุนและประสานงานติดต่อกับผู้ประกอบการ SME ส่วนของเกษตรอาหารที่ทำงานด้านโซล่าลูปโดยตรงเข้ามาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ ทำให้บริษัทสามารถติดแผงโซล่าเซลล์ได้ 314 กิโลวัตต์ ลดค่าไปเฉลี่ยเดือนละ 50,000 – 60,000 บาทและสามารถนำเงินส่วนนี้ไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ การซื้ออุปกรณ์ให้กับพนักงาน

“สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มองว่าการทำเรื่องของบลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจกับบีโอไอ มีความยุ่งยากในเอกสารภาษี ระเบียบการจัดทำ และอื่น ๆ แนะนำว่าไม่ต้องกังวลเพราะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เนื่องจากทาง BOI เขามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทั้งเรื่องการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์และเอกสาร การทำบัญชีและอื่น ๆ ดังนั้นขอแนะนำผู้ประกอบการทุกท่านให้ลองเข้ามาปรึกษากับบีโอไอครับ” คุณสมเจตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ไทเชฟเดินหน้าออกสินค้าใหม่อีกหลากหลายรายการเอาใจลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ไทยเชฟได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศ หรือร้านกูเมต์ มาร์เก็ต ในห้างเดอะมอลล์ ห้างแมคโคร บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทางออนไลน์กับบริการ “ฟาสต์ ไทเชฟ” สั่งวันนี้ ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง เร็วทันใจ ที่ www.thychef.com, หรือ www.lazada.co.thwww.shopee.co.th, FB:ThyChef, ID Line:@thychef  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-968-3723-6