ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรมดับเพลิงฟรีแก่ชาวชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและสาธิตการใช้ถังดับเพลิงแก่ชาวชุมชนซ.พหลโยธิน 69/1 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมอบถังดับเพลิงแก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ณ ลานหน้าอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด