ผู้บริหารและพนักงานออฟติมอล กรุ๊ป “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลธิชา มหัทธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ  กลุ่มบริษัท ออฟติมอล นำทีมผู้บริหารและพนักงาน “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง ขั้นตอนการอพยพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

โดยการจำลองสถานการณ์ การเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคารสำนักงาน ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการดับเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การกดสัญญาณแจ้งเหตุการณ์อพยพ การดับเพลิง การเรียกรวมพล และรายงานความเสียหายต่อผู้อำนวยการดับเพลิงรับทราบ จากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย

สำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทีมดับเพลิงพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  และพนักงาน ออฟติมอล กรุ๊ป ทุกคนที่ให้ความร่วมมือและฝึกทักษะการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในครั้งนี้