สนพ.หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานสู่อาชีพ

News

วันนี้ (25 พ.ค. 2563) นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค 2563 ให้กับกลุ่ม OTOP จำนวน 23 คน 

            ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบังลำภู จ.หนองบัวลำภู