อุบลไบโอ ZERO WASTE เปิดบ้านโชว์…เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียครบวงจร มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน

News

อุบลไบโอ ZERO WASTE เปิดบ้านโชว์…เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียครบวงจร มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน ยกระดับกากมันสำปะหลัง เชื่อมโยงคุณค่าทางการเกษตร ผลิตพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดตัว “โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการเกษตร และผลิตพลังงานไฟฟ้า” (Bio Treatment for Green Environment) ของ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลต่อจิ๊กซอว์การบำบัดของเสียครบวงจรที่สุดในประเทศไทยรวม 4 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และชุมชนโดยรอบโรงงานเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด บ้านหนองแปน ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี